ERGİN İNAN / 1943 Malatya

1968 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Sanat yaşamına Berlin’de ve İstanbul’da devam etmektedir. Ergin İnan, çizgisel anlatımla elde ettiği nakış duyarlığı üzerine gelişen özel bir tarzın sahibidir. Psikolojik etkenlerle bütünlenen, çizgi-resim ve yazı ilişkilerinin ürünü olan bu ifade biçimi zamanla Doğu estetiğinden kaynağını alan bir içerikle olgun bir aşamaya evrilir. 1970’lerden itibaren hazırlanmış bir düşünsel zeminde gelişen bu resim yaklaşımı özündeki figüratif iradeyi hep korumuştur. İnsan figürünün ötesinde böcek vb. canlılarla çeşitlenen bir imge düzeni söz konusudur. Eskitilmiş yüzeyler üzerine son dönemde eski Türkçe metinler ve imgeler aracılığıyla elde edilen nakış resmi andıran kolaj düzenlemeler bu süreci zenginleştirmiştir. Bu çok katmanlı dokuyu tuval resmine de taşıyan sanatçı, çizgisel niteliği geride bırakan bir boyasallığı hedeflemiş gibidir.