ZEKİ FAİK İZER / 1905 İstanbul - 1988 İstanbul

1923 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ne girmiştir. 1928’de gittiği Paris’te Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda öğrenim görmüştür. Türk sanatında etkin olan “d Grubu”nun kurucuları arasında yer alır. Resim çalışmalarının yanı sıra fotoğrafla da ilgilenen İzer, Akademi müdürlüğü sırasında Türk Sanat Tarihi Enstitüsü’nün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Zeki Faik İzer, Türk resminde dinamik bir boyasal iradeye bağlı kalarak, cüretli soyut kompozisyonlar üretmiştir. Lirik etkileri ön planda olan bu renkçi ve dışavurumcu tavır, 1960’lı yıllar itibariyle doğal olarak bünyesinde öncü nitelikleri barındırır. Özellikle müzikal ritm arayışlarıyla biçimlenen bu ilginç yaklaşım, çizginin sağladığı arabeskle ve renkli alanların yarattığı titreşimle olağandışı bir dinamik karaktere bürünür. Temelinde figürü ve dış-dünyayı yadsımayan, ancak boyasal süreçte sanatçının vurgularıyla başkalaşan bu çalışmalar, Türk resminde örneğine rastlanmayan yoğun katmanlı bir doğaçlamayı da karşımıza çıkarır.