ERCÜMENT KALMIK / 1908 İstanbul - 1971 İstanbul

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1937 yılında mezun olur. Eğitimini yurt dışında pekiştirmek amacıyla 1939’da Paris’e gider. 1948 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne resim dersi vermek üzere öğretim görevlisi olarak atanır. 1969-1970 öğretim yılından itibaren Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü’nü kurmak üzere görevlendirilir. Biçimci ve soyutlamacı algılama formlarını kendine yakın bulan Ercümend Kalmık, bu dili kendi yenilikçi idealleri doğrultusunda değiştirmeye çalışır. 1950’li yıllardan itibaren denize olan düşkünlüğü ile de alakalı “Yelkenliler” dizi resimlerinde kararlı ve entelektüel ilgilerine karşılık gelen bir imge düzeni yaratmakta olduğuna tanık oluruz. Bu aşamada sanatçının ölçülü bir modernizme koşut, dekoratif bir niteliğin etkin olduğu ortadadır. Bu dönüşümün, doğrudan içinde olmadığı ve fakat gündemini koruyan d Grubu’na estetik kaygılarla benzeştiği de gözden kaçmaz. “Yelkenliler” kompozisyonları Kalmık’ta tipikleşen biçimsel dil ve kompozisyon özellikleri ile giderek salt soyuta dönüşen non-figüratif yapılarla özdeş bir hale gelir.