DURAN KARACA / 1934 Ceyhan – 2006 Ankara

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden mezun oldu. Halil Dikmen ve Cemal Tollu Atölyelerinde öğrenim gördü. 1962 yılında Ankara’ya yerleşti. Duran Karaca, Çukurova yöresinin doğasından etkilenen peyzaj çalışmalarıyla tanınır. Ayrıca, yöre insanının gündelik hayatına ilişkin izlenimlerini, renkçi ve lekeci bir üslup tavrı içerisinde resmetmiştir. Daha çok tarımda çalışan insanları kendi özgünlük çizgisine yönelik dinamik bir kurguda, üslup bütünlüğünü sağlayacak bir biçimde ele alır. Burada süreklilik gösteren bir hareket izlenimi içinde algılanan figürler, önceliklerini koruyarak (kısmen) soyut ve minimal yapıntılara dönüşürler. Böylece konusal tercihin ve figür yorumunun dekoratif düzeye çekilmediği plastik kaliteyi önceleyen bir yapı ortaya çıkar. Bu doğrultuda, sanatçının son dönemlerde, giderek anonim bir niteliğe bürünen, soyut ve lekeci bir duyarlığın ürünü olan peyzajlara ilgi duyduğu görülmektedir.