ZİYA KESEROĞLU / 1906 İstanbul - 1973 İstanbul

Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’ni bitirdi. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği üyesidir. İstanbul Yüksek Teknik Okulu Mimarlık Bölümü’nde resim öğretmeni olarak çalışmıştır. Ziya Keseroğlu, soğuk renk armonileriyle tatbik ettiği ilginç bir İzlenimci yorum tekniği geliştiren bir sanatçıdır. Beyaz kullanmadaki aşırı ısrarı neticesinde, renk karışımlarında ve ışıklılık etkisinde bir değer yitimi söz konusudur. Ancak hızlı biçimleme ve kavrama özelliğiyle geliştirdiği tuş tekniği, Keseroğlu’nun peyzaj ve ölüdoğalarında oldukça ritmik ve enerjik bir ifadeci süreci de ortaya çıkarır. Ziya Keseroğlu’nda tipikleşen sezgisel dışavurum, aslında Müstakiller ile gündemimize gelen görsellik anlayışının paralelinde değerlendirilecek bir olgudur. Neredeyse tüm resim yüzeyini içeriği de önceleyen bir şekilde boyasal süreci çok net yansıtan bir yüzey/doku çalışmasına devredebilen bu anlayış, doğal olarak yeni ve önemli bulunmalıdır.