SERHAT KİRAZ / 1954 İstanbul

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden 1979 yılında mezun oldu. Kavramsal sanat uygulamaları ile öne çıkan Sanat Tanımı Topluluğu’nun kurucu üyesidir. Çalışmalarında gerçeklik olgusunu, insan varlığını bilimsel veriler ve felsefi açılımlar doğrultusunda tartışma yönelimindedir. Bu doğrultuda farklı tekniklerin katkılarını son derece akılcı ve indirgenmiş mekan düzenlemelerinde kullanır. Fotografik unsurlar, yanılsama sorunsalı çerçevesinde sanatın mutlak anlamı ve kapsamını tartışan bir şekilde yerleştirmelere öncelikli olarak katılır. Serhat Kiraz çalışmalarında insan gerçekliğini evrensel simgeler üzerinden kavramsal düzeyde sorgulamayı önerirken; din, büyü ve bazı mistik unsurlarla ilişkilendiren tekinsiz bir içerik alanı da yaratır.