KOMET (GÜRKAN COŞKUN) / 1941 Çorum

1967 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. Paris’te uzmanlık eğitimini tamamladı. Çalışmalarına Paris ve İstanbul merkezli olarak devam etmektedir. Komet, Türk resminde pek yaygın olmayan adına “Fantastik Realizm” diyebileceğimiz özel bir tarzın sanatçısıdır. Karanlık mekanlarda iletişim zorluğu içindeki figüratif unsurları kara bir estetiğin içinde resmeder. Tümüyle düşsel bir atmosferde yapılanan anlatı, düşlere özgü garip, tekinsiz ve tuhaf göstergelerle doludur. Çağdaş insanın temel sorunu olan iletişimsizlik, giderek Komet’in resimlerinde yalnız ve yabancılaşmış silüetlerle temsil edilir. Sergide yer alan “İsimsiz” adlı, 1991-1992 tarihli kompozisyonda da görüleceği üzere, Komet’in melankoliye atıflı incelikli ve duyarlı dışavurumcu tavrı, günümüzün bir değer olarak öne çıkardığı “yeni-romantik duyumsama”nın izlerini taşır. Komet’in “yeni-figürasyon” çerçevesinde biçimlenen çalışmalarında, “humor” içeren eleştirel bir dokunun kendini bütünleyen ifadeci bir yaklaşımla başarıyla örtüştüğünü rahatlıkla görebiliriz.