MUHSİN KUT / 1938 İstanbul

1958 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1964-1969 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü’nde eğitim gördü. Bir süre Avustralya’da bulundu. 1986 yılında İstanbul’a yerleşti. Figür içermeyen doğa görünümlerini kendine özgü bir sadeleştirme sürecine uğratan Muhsin Kut, genelde soyut renk lekelerine indirger görüntüyü. Plastik bir idealin peşinde biçimlenen resimleme eylemi, zamanla yaratıcı güdülerin yön verdiği renkçi fakat yalın etkilerle dolu ve ıssız bir pitoreske adanmış gibidir. Bu doğrultuda kısmen betimlenen veya nakledilen doğa parçası, piktural değerlerin belirlendiği görsel düzen için, bir kaynak, bir hareket noktası olarak görünmektedir.