HASAN HULUSİ MERCAN / 1913 Söğüt - 1988 Ankara

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı Atölyelerinde öğrenim gördü. 1945 yılında mezun oldu. 1947’de gittiği Paris’te André Lhote ile çalıştı. 1953’te yurda döndü ve çalışmalarını serbest sanatçı olarak sürdürdü. Hasan Hulusi Mercan, Türk Resminde yüzeyi geometrik planlar dahilinde değerlendiren, figüratif unsurları ve doğa gözlemlerini bu alt yapı üzerinde renkçi bir paletle betimleyen ilginç bir tavrı örnekler. Peyzaj türünde yoğunlaşan çalışmalarında Akademi kaynaklı doğa ilgisi ve coşkulu yorum yaklaşımını, Paris’te edindiği görsel/düşünsel algı olasılıkları çerçevesinde bir arada kullanmayı denemiştir. Estetik/plastik bir uzamda algı alışkanlıklarını kırarak biçimsel bir kaygıyla resim yüzeyini sorunsallaştırır. Mercan, derinlik ve perspektifi yok etmeye eğilimli İzlenimci yaklaşımda, Türk sanatçısının kendini alamadığı duygusal kabullenişin sınırlarını zorlar ve gerçekten imgeyi, görüntü alanını yüzeyle özdeş hale getirir.