FİKRET MUALLA / 1903 İstanbul - 1967 Reillanne/Fransa

Galatasaray Lisesi’nde okudu. Mühendislik eğitimi için bir süre İsviçre’de ve Almanya’da bulundu. 1938 yılında bir arayışın sonucu geldiği Paris’te zor fakat üretken bir yaşam süren Fikret Mualla, her açıdan yeni ve özgün olan resim yaklaşımı ile uluslararası düzeyde dikkat çekmeyi başarmıştır. Resimlerinde daha çok duygu ve coşkularıyla şekillenen çocuksu bir ifade boyutunun peşindedir. Fikret Mualla adına giderek özgünleşen bu tarz, dışavurumcu ve lirik tatların öne çıktığı, konturların belirleyici gücünü yitirdiği, soyut lekelerle donatılan daha karışım renklere ve sıcak armonilere prim veren resimsel nitelikler üzerinde yapılanır. Ayrıca Fikret Mualla, resimlerinde dile gelen mizahi vurgulara karşın, yakaladığı lirizm boyutuyla başkalaşan, “melankoli”nin sınırlarında gezinen marjinal bir tavır olarak hep karşımızdadır. Sanatçı; resmi, kendiliğinden bir duyarlığın gözlem ve dönüştürme isteminin sonucuna göre tayin eder gibi görünmektedir. Oysa ortada bir varlık sorununa düğümlenmiş üretim gerçeği ve zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden Mualla’nın çalışmalarında garip bir trajedi her zaman belirleyici olmuştur.