MÜBİN ORHON / 1924 İstanbul - 1981 Paris

1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nü bitirdi. İktisat doktorası yapmaya gittiği Paris’te, resimle ilgilenmeye karar verdi. 1948 yılında Paris’e yerleşen sanatçı, döneme egemen olan “özgürlük arayışı” bağlamında, serbest akışımlı bir pentür düşüncesinin peşinde kalmıştır. Resimde aradığı plastik doygunluk, sürekli sınır ihlalleri içinde kendini oluşturan bir yenilik ve gerilimin nedenidir. Soyut imgelerden oluşan dinamik lekeler, kendi bütünlüğünü kurduğu anda, renk ve kompozisyon özellikleriyle mistik bir derinliğe sahip olur. Tuval yüzeyinde belli bir yoğunluk merkezi oluşturan soyut lekeler, bir hareket izlenimi bağlamında dinamik ve titreşimli bir görsel etki yaratırlar. Boyasal niteliği sürekli önde tutan bu yaklaşım tipik bir doku-yüzey araştırmasını öncelikli sorun olarak kavrar. Orhon, çalışmalarında Doğu filozoflarından kaynaklanan mistik bir durgunluğun etkileri olduğunu kendi ifade eder. Ancak, Türkiye’de gerçekleştirdiği bazı kompozisyonlarda bunun yerini bir gerilim, asabiyet ve heyecan halinin devraldığını, duygusal belirleyicilerin etkili olmaya başladığını sözlerine ekler.