SAİM ÖZEREN / 1900 İstanbul - 1964 İstanbul

Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nde İbrahim Çallı Atölyesi’nde öğrenim gördü. 1926’da mezun olduktan sonra Erzurum ve Trabzon Liselerinde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptı. Saim Özeren talihsiz bir yaşam süren, içine kapalı bir sanatçı kişilik olarak tanınmaktadır. Sanatı hakkında ne yazık ki, ayrıntılı bilgilere ulaşma ve değerlendirme yapma olanağı yoktur. 1986 yılında Vakko Sanat Galerisi’nde resimleri ilk kez toplu bir biçimde sergilenmiştir. Ayrıca yurt gezileri kapsamında Konya ve Hakkari’de yaptığı resimler, sanatçının genel plastik kavrayışı hakkında bilgi verebilir. Söz gelimi, Özeren’in 1938 yılında Konya’da gerçekleştirdiği yöresel içerikli peyzajlarında, merkeze odaklanmış bir perspektife dayalı, derinlikli düzenleme yaklaşımı dikkat çekicidir. Giderek resmin oran/orantı dengesine müdahale bu teknik ilgi, abartılı bir algılama önerisi olarak ortaya çıkar.