HALİL PAŞA / 1852 İstanbul - 1939 İstanbul

İstanbul’da doğdu. Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da eğitim gördü. 1880-1888 yılları arasında Paris’te Léon Gérôme ve Courtois Atölyelerinde resim alanındaki becerilerini geliştirdi. İstanbul’a dönüşünde Harp Okulu’nda resim derslerini vermekle görevlendirildi. 1914 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi Müdürlüğü’ne atandı. Halil Paşa, İzlenimci etkide gelişen Türk resminin öncülerinden biri olarak bilinir. İzlenimci resim anlayışının renk ve ışık sorunları üzerinde yoğunlaşarak, bu yaklaşımın görsel ve düşünsel gerekçelerini kavramaya çalışmıştır. Daha çok peyzaja odaklanan Halil Paşa’nın İzlenimci etkide geliştirdiği üslûp özelliklerini ölüdoğa ve portrelerinde de ayrımsamak mümkündür. İstanbul Boğazı ve Nil Nehri boyunca kıyı pitoreskini defalarca resmeden Halil Paşa, ışıklı ve/fakat buğulu bir renk atmosferini her zaman başarıyla yansıtır. Kompozisyonlarında işlev ve önem bakımından bir leke düzeyinde algılanan ayrıca resmin derinlik ve espas etkisini güçlendiren figürsü unsurlar söz konusudur.