MUSTAFA PİLEVNELİ / 1940 İstanbul

1961 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Dekoratif Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1963’te Federal Almanya Hükümeti’nin bursunu kazanarak Stuttgart’ta duvar resmi teknikleri üzerine araştırmalar yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde uzun süre öğretim üyesi olarak çalıştı. Mustafa Pilevneli, başlangıçta halk sanatı kökenli bulguları, farklı resim teknikleriyle buluşturarak, çağdaş sanat anlayışına uygun tasarımlar üretmiştir. 1980’li yıllarla birlikte, suluboya tekniğinde karar kılan sanatçı, daha çok çevre gözlemine dayalı İstanbul peyzajlarıyla öne çıkmıştır. Ağırlıklı olarak da Anadolu yakasına ilişkin görselliği, sayısız derecede çoğaltan bir resimleme yaklaşımı geliştirir. Hıza ve kendiliğindenliğe bağlı yapıntılar, resim yüzeyinde bir motif değerinde imgeye/biçime dönüştürülür. Saydam ve geçişken renk katları, etkili ve dekoratif niteliğe yatkın bir görselliği peşinen yaratır.