İBRAHİM SAFİ / 1898 Nahçıvan - 1983 İstanbul

Moskova Güzel Sanatlar Akademisi’nde başladığı sanat eğitimini Rus İhtilali’nin çıkması nedeniyle yarıda bırakmıştır. 1918 yılında İstanbul’a göçen sanatçı, Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nden 1923 yılında mezun olmuştur. İbrahim Safi, Rus Resmine özgü İzlenimci ve gerçekçi duyuşlarla bezeli bir resim anlayışında çok sayıda eser üretmiştir. Safi’nin kompozisyonlarında, biçimci bir ideal açısından başarılı bir İzlenimci yorum tekniği dikkati çeker. İçerik düzleminde ise, klasikçi ve öykücü bir yaklaşımın resmin biçimsel kuruluşuna etkide bulunduğu sezilebilir. Bu aşamada Rus kökenli İzlenimci resim geleneğinde benzerlerini gördüğümüz bir sürecin ve bağlantının, burada tayin edici bir duyarlığı öne çıkarmakta olduğu kesindir. Farklı bir form ve inşa tekniğine dayalı bu üslup yaklaşımı, doğaçlamayı andıran boyasal bir betimleme sürecinin kaçınılmaz sonucu gibidir. Özellikle figüratif unsurların, illüstrüratif bir duyarlıkla ele alınması, her aşamada kendini gösteren ilginç bir beyaz renk kullanımı Safi’nin resimlerini üretildikleri dönem içinde bile farklı ve estetik kılan diğer hususlardandır.