ALİ HALİL SÖZEL / 1904 İstanbul - 1974 İstanbul

Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’ni bitirdikten sonra Paris’e giderek Devlet Güzel Sanatlar Akademi’sinde resim öğrenimini pekiştirmiştir. Yurda dönüşünde İstanbul’da orta öğrenim kurumlarında resim öğretmenliği yaptığı bilinmektedir. Ali Halil Sözel, kendinden önceki kuşakla başlayan ve 1914 Kuşağı ressamlarınca yaygın biçimde tatbik edilen İzlenimci anlayış doğrultusunda resimler yapmıştır. Bazı peyzajlarında babası Halil Paşa’da rastladığımız, görsel etkiler ve İzlenimci yorum özelliklerinin, Ali Halil Sözel’i de etkilemiş olduğunu iddia edilebilir. Daha çok, Boğaziçi görüntülerini içeren açık hava ressamlığı geleneğini devam ettiren Ali Halil Sözel’de, daha panoramik bir bakış ve resmin bütünlüğü adına ayrıntıdan ödün veren bir yaklaşım egemendir.