NÜZHET AYETULLAH SÜMER / 1905 İzmir - 1979 İstanbul

1925 yılında Fransa’ya giderek Marsilya Ticaret Okulu’nda eğitim görür. Aynı zamanda Marsilya Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam ederek Théophile Berengier ile çalışmıştır. 1928 yılında bu kez de devlet adına “fresk” eğitimi görmek üzere yeniden Fransa’ya (Paris’e) gider. 1933 yılında İstanbul’a dönerek, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne Fresk Atölyesi’ni kurmak üzere atanır. 1971 yılında bu görevinden emekliye ayrılır. Ayetullah Sümer, Türk resminde, bağımsız hareket etmeyi tercih eden sanatçılarımızdan biridir. Kendi içinde çeşitlenen ancak akademik tatları her zaman belirgin bir resim anlayışını uzun süre uygulamakta ısrar etmiştir. Sümer’in özellikle peyzajlarında resmi saran, buğulu atmosfer dramatik bir etki yaratır. Issızlık duygusunu pekiştiren melankolik bir uzam izleyici ile çok çabuk bütünleşir. Aslında 1940’lı yıllarda genel hatlarını belirleyen Ayetullah Sümer’in resmi sonuç itibarıyla figür ve nesneden hareketle soyutlama eğilimli bir algı sürecinde lirik bir duyarlığa sırtını dayayan, yumuşak renk geçişleriyle lekeci bir ifadeyi yakalayan ilginç bir sentezi içermektedir.