MİTHAT ŞEN / 1957 İstanbul

1981 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitirdi. İstanbul’da yaşıyor. Figürü andıran soyut imgeler üzerine resimlerini kuran Şen, zamanla beden tartışmalarına da karşılık gelen bir kapalı form estetiğini geliştirdi. Çoğalan, yinelenen veya parçalanarak dağılan bu prototipler, yeni kompozisyon olasılıklarıyla etkili bir görsellik taşırlar. Daha çok monokrom veya iki renk ilişkisinin tesis ettiği resimler, 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren “Beden Serisi” adıyla numaralandı ve dizgeleştirildi. Genel biçimsel yapısı itibarıyla verimli bir üslup yaklaşımı içinde olan Şen’in; beden kavramıyla ilişkili rahatsızlık veren patalojik vurgularla simgesel bir anlamın peşinde olduğu söylenebilir.