SEYFİ HÜSNÜ TORAY / 1902 İstanbul - 1975 İstanbul

1921 yılında girdiği Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı Atölyelerinde çalıştı. 1925 yılında mezuniyetini takip eden süreçte, kendi olanaklarıyla Paris’e giderek Julian Akademisi, André Lhote Atölyesi’ne devam etti. Paris’te on yıl kalarak 1935’te yurda döndü. 1941 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne atandı ve 1949 yılında ayrılarak, emekli olana kadar Vefa Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı. Paris sanat ortamını uzun süre solumuş bir sanatçı olarak, giriştiği soyutlama ağırlıklı yorum denemeleri nedense hep farklı bulunmuştur. Daha çok biçimin peşinde gelişen, dinamik fırça çalışmalarıyla resmin iç-plastiğini sorunsallaştıran bu yaklaşım, doğal olarak konusal önceliğe pirim vermediği için yadsınmış gibidir. Özellikle sanatçının son dönem yapıtlarına egemen olan kasvetli ortam, koyu tonlara yönelik renk tercihleri büyük olasılıkla özel yaşamındaki olumsuz gelişmelerin bir yansıması olabilir. Ancak her durumda, resim düşüncesi ve kavrayışının, yeniye açık ve modernist uzantılı bir algılama ile netleştiği ortadır.