SELİM TURAN / 1915 İstanbul - 1994 Paris

1938 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirmiştir. Resim derslerinin yanı sıra hat ve tezhip derslerini de alarak eğitimini pekiştirir. 1947 yılında Paris’e yerleşen sanatçı, çalışmalarını bu kentte sürdürür. Selim Turan, Türk resmine 1950’li yıllarda büyük ivme kazandıran soyut-lekeci eğilimin önde gelen temsilcilerinden biridir. Paris döneminde non-figüratif bir kavrayışta yoğunlaşan Turan, daha çok dikey formatta tasarladığı soyut dışavurumcu kompozisyonlarıyla tanınır. Monokrom renk etkisini sürekli kılan sanatçı, beyazla oluşturduğu ara değerlerle resim yüzeyini dinamik ve coşkulu bir hale getirir. Kimi kez figüratif bir soyutlamaya dayandığı izlenimini de yaratan Turan’ın resimleri, özellikle yüzeyi ortalayan dikey hareket çevresinde gelişir. Sanatçının uzun yıllar boyunca edindiği soyut-lekeci tavra özgü disiplini ödün vermeden uygulaması, yüzyıl ortalarında yaşanan radikal dönüşümü ne kadar derin bir algılamayla hissettiğini gösterir. Resmi dinamik bir dışavurum hadisesi düzeyinden çekip alarak, biçim-anlam ilişkileri bağlamında bir tavır duruş meselesinin sonucu olarak kavradığı ortadadır.