ADNAN TURANİ / 1925 İstanbul

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden 1948 yılında mezun olmuştur. 1953-1959 yılları arasında devlet bursuyla gittiği Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nde Franz Nagel’in, Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi’nde Henninger ve Willy Baumeister’in ve Hamburg’da ise Heinz Trökes’in Atölyelerinde öğrenim gördü. 1959 yılında Ankara’ya dönerek Gazi Eğitim Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Adnan Turani, çağdaş resimde "yüzey" sorununun ne derece özel bir duruma getirildiğini gerektiği biçimde kavrayan bir sanatçıdır. Yüzey tasarımında, belirli varoluş sorunlarından arınmış tarzcı bir anlayışla kavramsallaşmaya değimli bir çözümü önerir. Tıpkı rengin, nesne ve figürü nitelemedeki temsili görevinden çekilerek, boyasallık etkisini yaratmakla yükümlü bir yapı unsuru olarak algılanması gibi. Turani’nin soyutlama iradesi, kesin belirginlikler yerine coşku, gerilim ve oyunsu hazların ürünü olan geçişli ve serbest bir tasarım modeline dayanır. Bu süreçte; figür ve nesne, kimliklerinin ötesinde izleğin uzantısı olan bir yapı-bozum içindedir.