BURHAN UYGUR / 1940 Tirebolu - 1992 İstanbul

1969 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Salzburg Yaz Akademisi’nde renkçi ve lekeci resim tavrını pekiştiren sanatçı, yazı ve desenle zenginleştirilmiş resimleriyle şiir kitapları resimledi. Burhan Uygur, dramatik içerikli figür kompozisyonlarıyla dikkati çeken, renkçi bir dışavurumculuğu benimsemiş önemli bir sanatçıdır. Gündelik hayat içinde kendi özel alanına çekilmiş, iç dünyasının yarattığı gerilimle, korku ve ölüm gibi temalara yakınlık duyan bir sanatçı portresine sahiptir. Psiko-patalojik bir bağlamda, tuhaf ve çocuksu düşlerin veya bellekte yer tutan anıların renkli dışavurumu, soyutlamacı bir yaklaşımla kendi görselliğini belirler. Banka Koleksiyonu’nda yer alan “Kader İçiçe Geçmiş Binlerce Nedenin Sonsuz Aralıksız Zinciri-Borges” konulu kompozisyon, yine sanatçının son günlerine ilişkin yaşam-ölüm paradoksu içinde düğümlenen bir çıkmazı, hüzün dolu bir resim atmosferi içinde betimliyor.