CELAL UZEL / 1901 İstanbul - 1961 İstanbul

İlk resim çalışmalarını Üsküdarlı Cevat gözetiminde yaptı. İstanbul Öğretmen Okulu’nda Şevket Dağ ile çalıştı. İzmir Eğitim Enstitüsü’nde 1961 yılında emekli olana dek çalıştı. Celal Uzel, asker kökenli olmadığı gibi Akademi çıkışlı da değildir. Ancak 1914 Kuşağı’nın tesirini çok net paylaşan ve icra eden sanatçı kimliği ile öne çıkar. Ölüdoğa kompozisyonlarında Şevket Dağ’ın etkisiyle daha kontrollü bir düzen anlayışı ve net bir biçimleme isteği gözlenirken, yoğun renk ve ışık etkileri altında gerçekleşen peyzajlarında daha coşkulu ve dinamik bir hava sezinlenir. Banka Koleksiyonu’nu zenginleştiren “İznik Gölü” adlı yağlıboya kompozisyon, Uzel’in yorum tekniğini başarıyla yansıttığı bir resimdir. İşlek ve işlevsel bir tuş tekniği geliştiren sanatçı, üslup yaklaşımını sanki bu hızlı ve kararlı biçimleme iradesine borçlu gibidir. Ayrıca, tüm yapıtlarına, doğal bir belirleyici olarak sinen “psikolojik boyut” burada oldukça dikkat çekicidir. Dolayısıyla “İznik Gölü”nde de etkin olan İzlenimci biçimleme yaklaşımı, kısmen “gerçekçi” duyuşlarla da beslenen ilginç bir senteze dayalı durur.