AHMET YAKUPOĞLU / 1903 Kütahya

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ni 1945 yılında bitirmiştir. Feyhaman Duran ile akademik düzeyde başlayan resim çalışmalarını Prof.Dr. A.Süheyl Ünver gözetiminde hat ve minyatür çalışmalarıyla geliştirmiştir. Kütahya yöresinin sosyal ve kültürel değerlerini gözlemci bir tavırla belgelemeye çalışan Ahmet Yakupoğlu, peyzajlarında İzlenimci bir yaklaşım sergiler. Kullandığı genel kompozisyon düzeni saygı ve sempati aralığında ilişki kurduğu Hoca Ali Rıza’nın peyzajlarını andırır. Işıklı ve saydam niteliklere sahip renk tercihleriyle daha çok geçmişe atıflı ve/fakat o ölçüde yeni ve ilginç duran resim anlayışına sahiptir. Doğaya olan tutkulu bakışı, tevekkül içeren doğulu bir sanat algısıyla buluşarak resimlerine zaman dışı bir boyut kazandırır.