YÜKSEL ARSLAN / 1933 İstanbul

1953-1954 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde okudu. İlk sergisini 1955’te, Adalet Cimcoz’un yönetmekte olduğu Maya Galerisi’nde “İlişki, Davranış, Sıkıntılara Övgü” başlığıyla açtı. Halen Fransa’da yaşamaktadır. Kendi geliştirdiği teknikle çeşitli doğal malzemeleri kullanarak ürettiği ve “Arture” adını verdiği resimlerle, özellikle Karl Marx’ın Kapital eserinin etkisiyle çizdiği resimleriyle bilinir. Ayrıca “Etkiler”, Autoartures”, İnsan”, “Yeni Etkiler” adlı dizilerden oluşan çalışmalarında entelektüel kaygılarla yaşadığı dünyayı anlamlandırmaya çalışır. Arslan’ın çalışmalarında cinselliğe de atıflı sürrealist etkiler ve fantastik yorumlar söz konusudur. Ayrıca mizahi bir yorumla zenginleşen anlatı; esas itibarıyla eleştirel bir duyarlığa ve politik algıya da sırtını dayamaktadır.