BEHÇET SAFA / 1934 İstanbul

1957 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1959 yılında Paris’e giderek baskıresim üzerine çalıştı. Sanat yaşamına Elbe Adası’nda devam etmektedir. Behçet Safa, renkçi bir yaklaşımla belirginleşen, soyutlama yönelimli bir dışavurumcu anlayışa sahiptir. Açık göndermelerle baskıresim estetiğini de çağrıştıran bu tavır, aynı zamanda bozuma uğratılarak biçimlenen figür, nesne ve mekan algısına dayalı durur. Farklı malzeme ve teknikler kullanarak resim yüzeyine taşınan karmaşık fantastik unsurlar; dinamik bir yapısallık içinde ürkütücü bir şekilde sahnelenir.