ÖZER KABAŞ / 1936 İstanbul - 1998 İstanbul

1957 yılında Robert Kolej Makina Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yale Üniversitesi Resim Bölümü’nde Joseph Albers gözetiminde master programında öğrenim gördü. Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Özer Kabaş; figüratif bağlamda geliştirdiği bir resim anlayışını sıradan görünen yerel temalarla ilişkilendirir. Kabaş’ın ısrarla ilgi duyduğu figüratif kompozisyonlar aslında 1980’li yıllarda Batı sanatında etkili olan figürasyonla ilişkili görünür. Yine, ağırlıklı olarak betimlediği deniz ve deniz insanları konulu resimlerine romantik bir duyumsama ve direniş ruhu yön verir. Dramatik açıdan oldukça karamsar ve hüzün dolu bir atmosfer bu resimlere egemen olur. Bu yüzden Kabaş’ın resimleri, kara-anlatı modelinin ilk bilinçli örnekleri olarak önem kazanır. Gergin ve o ölçüde tedirgin bir ruh halinin, bireyin evrensel dramına yönelen gözlemci bir tavırla biçimlenerek bu resimlere yansıdığı gözlerden kaçmaz.