SÜLEYMAN SAİM TEKCAN / 1940 Trabzon

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü 1963’te bitirdi. 1975’te daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki kadrosunda yer aldı. Yeditepe Üniversitesi ve Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanlığını da yapan Tekcan, sanat çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir. Özgünbaskı tekniklerinin yaygınlaşması yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirir. Başlangıçta soyut renk alanlarının ilişkisini doku kaliteleri üzerinden tartışan Tekcan, giderek yerel motiflerin geleneksel biçim diline yakınlık gösteren kompozisyonlara yönelir. Yine soyutlamacı bir yaklaşımla kendine atlar, hat, fermanlar, tuğralar ve mezartaşlarından oluşan bir imge düzeni yaratır. Özellikle hat estetiğini at imgesiyle buluşturan dinamik yorumları dikkat çekicidir. Kullandığı görsel dilin olanaklarıyla Doğulu bir içeriği buluşturan bu çalışmalar deneysel nitelikleriyle öne çıkarlar.