ZAFER GENÇAYDIN / 1941 Elazığ

1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1971 yılında devlet bursuyla gittiği Almanya’da uzmanlık eğitimini tamamladı. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Gençaydın’ın yaklaşımına daha çok tepkisel bir dışavurum yön verir. Sanatçı; boya ve çizgi yoğunluğunda belirginleşen kendine özgü bir görsel dil geliştirmiştir. Dinamik etkilerle bütünlenen bu soyutlamacı tavır; esas itibarıyla birey-toplum ilişkisinden türeyen sorunlara odaklı psişik kaynaklardan beslenir.