UTKU VARLIK / 1942 Bolu

Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sabri Berkel Atölyelerinde öğrenim gördü. 1966 yılında mezun olan başlayan Utku Varlık, 1971-1974 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda baskıresim alanında çalışmıştır. Sanat yaşamına Paris´te devam etmektedir. Utku Varlık resimlerini simgesel değer taşıyan bir figürasyon üzerinde kurar. Farklı teknikler kullanılarak resim yüzeyine taşınan; gerçekle düşsel olanı buluşturan betimlemeler, giderek fantastik etkilerle zenginleşen yeni-dışavurumcu bir tarzda ifade edilir. Bu yaklaşım; ayrıca kültürler ve zamanlar arası bir mekansal boyutta kendine karşılık gelen duygusal anlamları adeta resme davet eder.