ŞÜKRÜ AYSAN / 1945 İstanbul

1969 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1971-1974 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda öğrenim gördü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde emekli olana dek çalıştı. Şükrü Aysan; Türk sanatını kavramsal sanat anlayışının ilk örnekleriyle tanıştıran sanatçılardan biridir. 1978 yılında kurulan STT- Sanat Tanımı Topluluğu’nun Kavramsal Sanat üzerine yoğunlaşan etkinliklerine katılmıştır. Bu nedenle Aysan’ın özellikle Kavramsal Sanatı tanımlamaya yönelik ilkesel bir tavırda sanat üretimine yöneldiği söylenebilir. Bu yüzden Aysan’ın çalışmaları soyut ve minimal sistemlerle kurulan dil-mantık ve anlam ilişkilerini öneren yaklaşımıyla dikkat çekicidir.