HALE TENGER / 1960 İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi’de bilgisayar, Mimar Sinan Üniversitesi’nde seramik üzerine öğrenim gördü. Ayrıca İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenimini pekiştiren programlara katıldı. Tenger; daha çok ironik bir dille gerçekleştirdiği politik vurgular taşıyan işleriyle tanınır. Israrlı bir şekilde imge-figür yinelemelerine başvurarak mizahi yorumlar üretir. Seçtiği simgesel unsurlar üzerinden yapıtlarında çelişkili bütünlükler inşa eder. Kimlik, aidiyet, iktidar, devlet, şiddet ve resmi tarih anlayışı üzerinde yoğunlaşan metaforik bir söylem kullanarak, egemen görüşlere karşı eleştiriler yöneltir. Dolayısıyla Hale Tenger’in yerleştirme ağırlıklı sanatı, güncel duyarlıkla beslenen, politik algı ve durumlar üzerinde gelişen, karma dilli zengin bir içerik ve anlama karşılık gelir.