Türkiye, Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında sosyal ve ekonomik hayatı düzenleyen yeni uygulamalarla birlikte, kültür ve sanat alanında gündeme gelen değişim hamleleriyle daha yeni ve çağdaş bir görünüme kavuşmuştur. Söz konusu değişimlerin bir bölümü, batılılaşma çabaları dahilinde kurumsallaşma sürecini devam ettiren plastik sanatlar alanında gerçekleşir. Sivil kökenli ilk ressamlarımızın etkin kimlikleriyle devreye girdikleri bu alanda yaşananlar, öncelikle “memlekete yaşayan (Batılı) sanat anlayışını yaymak” amacındadır. 

Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında özellikle merkezi idare tarafından yönlendirilen kültür ve sanat üretimini teşvik eden projeler, politikalar birbiri ardına devreye girmiştir. Bir proje olarak öngörülen “devlet kurumlarının sanata teşvik bağlamında sanat koleksiyonu oluşturmaya özendirilmesi” olayını da bu kapsamda değerlendirmek olasıdır. Özellikle ekonomik hayatı biçimleyen devlet kurumlarının bu uygulamaya ilgi duymalarını, “kültür ve sanat ürünlerinin aynı zamanda üretildikleri döneme ilişkin tarihsel, sosyal ve kültürel koşulları; yine döneme egemen olan görsellik algısı üzerinden belgeledikleri” gerçeği düşünüldüğünde önemsemek gerekir.

Dolayısıyla, henüz Cumhuriyet’in ilk yıllarında gündeme gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının sanat koleksiyonu oluşturma düşüncesi, sanata ve sanatçıya sağlayacağı destekle beraber ülkenin sanat birikimini kayıt altına alma girişimi olması bakımından da öne çıkan bir harekettir. 1930’lu yıllarda Halil Paşa, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat gibi Türk resminin ayrıcalıklı isimlerine ait yapıtlarla başlayan bu çalışmalar, koleksiyon oluşturma konusunda sahip olunan kararlılığın zaten açık bir göstergesidir.

Aynı şekilde, Şeref Akdik, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Sabri Berkel ve Mahmut Cûda gibi etkinlik süreçleri 1970’li yıllara ulaşan önemli isimleri takip ederek Adnan Çoker, Devrim Erbil ve Neş’e Erdok gibi özgün tavırlar üzerinden günümüze, yani güncel arayışları temsil eden Kemal Önsoy, Mithat Şen ve Selma Gürbüz’e dek ulaşan, bir çeşitlilik içinde ülkemizin görsel kültürüne tanıklık eden “güçlü bir bellek” artık karşımızdadır. Bu yapıtlar üzerinden Türk plastik sanatlarının 1900’lerden günümüze gelen bir zaman diliminde geride bıraktığı olayları, anlayışları, grupsal hareketleri veya önemli değişiklikleri yansıtan pek çok değerlendirmeyi yapma olanağı mevcuttur. Söz gelimi, koleksiyon üzerinde yapılacak olan çalışmalarla dış dünyayı kavrama odaklı bir iradeyi karşılayan izlenimci duyarlıktan, zaman içinde gelişen bilinç niteliği eşliğinde yeni, özgün ve çağdaş denemelere nasıl ulaştığımızı da ayrıca gözlemlemek mümkündür.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının son yıllarda ayrı bir önem verdiği sergi ve yayın etkinliklerinde açıkça görüleceği üzere "Sanat Koleksiyonu" iki ana düzlemde ele alınmaktadır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarıyla başlayan süreç, daha çok izlenimci, ekspresyonist, kübist ve konstrüktivisit yönelimleri içerecek bir şekilde 1950’li yıllara dek getirilir. Bu ilk dönem daha çok batılılaşma etkisinde kalınan genel bir çerçeveden Türk sanatının kurumsallaşma çabaları ve özgün kimliğini araştırma hikayelerinden ibarettir. 1950’li yılları 2000’li yıllara getiren süreç ise ikinci ana düzlemi oluşturur. Soyut ve soyutlama denemelerinin açtığı yolda yeni ve deneysel atılımları özgün sonuçlara taşıyan bu verimli dönem tüm canlılığıyla devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu genel yapısı itibarıyla Nejad Devrim, Selim Turan, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş ve Ömer Uluç gibi çok sayıda isimden de anlaşılacağı üzere, Türk resim sanatının gelişimini ve ulaştığı düzeyi en iyi yansıtan koleksiyonlardan biri durumundadır. Bu niteliğiyle koleksiyon, çağdaş Türkiye’nin sahip bulunduğu görsel kültürün zenginliğine de ayrıca işaret etmektedir.

Koleksiyonda Eserleri Yer Alan Sanatçılar

NURİ ABAÇ
HALİL AKDENİZ
ŞEREF AKDİK
MALİK AKSEL
ALAETTİN AKSOY
EROL AKYAVAŞ
NİHAT AKYUNAK
ÖZDEMİR ALTAN
HAKKI ANLI
CİHAT ARAL
SERDAR ARAT
AVNİ ARBAŞ
FETHİ ARDA
YÜKSEL ARSLAN
MUSTAFA ATA
YÜKSEL TOMURCUK ATAGÖK
TURGUT ATALAY
ATİLLA ATAR
İSMAİL ATEŞ
AYDIN AYAN
MUSTAFA AYAZ
HABİB AYDOĞDU
ŞÜKRÜ AYSAN
ELİF AYİTER
ALİ RIZA BAYEZİT
BEDRİ BAYKAM
FERRUH BAŞAĞA
HASAN VECİH BEREKETOĞLU
SABRİ F. BERKEL
ALİ SAMİ BOYAR
SELİM PERTEV BOYAR
ŞEFİK BURSALI
M. ZAHİT BÜYÜKİŞLEYEN
ŞEREF BİGALI
İSMET BİRSEL
KOMET (GÜRKAN COŞKUN)
MAHMUT CUDA
NEJAD DEVRİM
BURHAN DOĞANÇAY
AHMET DOĞUER
HALİL DİKMEN
ABİDİN DİNO
REFİK EPİKMAN
DEVRİM ERBİL
NEŞ’E ERDOK
NURETTİN ERGÜVEN
CEVAT ERKUL
TURAN EROL
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU
EREN EYÜBOĞLU
ADEM GENÇ
ZAFER GENÇAYDIN
NİMETULLAH GERASİM
MEHMET GÜLERYÜZ
MEHMET GÜN
LÜTFÜ GÜNAY
CAHİT GÜRAYDIN
SELMA GÜRBÜZ
ÖZER KABAŞ
ERCÜMENT KALMIK
SAİM KANRA
A. BEDİİ KAPTAN
İHSAN CEMAL KARABURÇAK
DURAN KARACA
ZİYA KESEROĞLU
MUHSİN KUT
SERHAT KİRAZ
HASAN HULUSİ MERCAN
FİKRET MUALLA
HİKMET ONAT
MÜBİN ORHON
HALİL PAŞA
ORHAN PEKER
MUSTAFA PİLEVNELİ
BEHÇET SAFA
İBRAHİM SAFİ
ALİ HALİL SÖZEL
NÜZHET AYETULLAH SÜMER
YUSUF TAKTAK
SÜLEYMAN SAİM TEKCAN
HALE TENGER
SELAHATTİN TEOMAN
CANAN TOLON
SEYFİ HÜSNÜ TORAY
SAİP TUNA
SELİM TURAN
ADNAN TURANİ
ÖMER ULUÇ
BURHAN UYGUR
CELAL UZEL
UTKU VARLIK
AHMET YAKUPOĞLU
İBRAHİM ÇALLI
NAZMİ ÇEKLİ
ADNAN ÇOKER
BEKİR SAMİ ÇİMEN
KEMAL ÖNSOY
SAİM ÖZEREN
ERGİN İNAN
HAMZA İNANÇ
NURİ İYEM
ZEKİ FAİK İZER
MÜRŞİDE İÇMELİ
MİTHAT ŞEN