Sanal Müze, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının sahip olduğu kültürel değerleri fiziki koşullar ve uzaklıklarla sınırlı kalmadan sergilemek ve bu değerleri geniş bir kitleye ulaştırabilmek amacıyla hizmete açılmıştır. Müzede eski ve yeni banknotlar, Banka tarihini yansıtan kıymetler ve zengin sanat koleksiyonundan seçkilere yer verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarihi

Merkez Bankası, 92 yıllık tarihi ile Cumhuriyetin en köklü kurumlarından biridir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 11 Haziran 1930 yılında kurulmuş, 3 Ekim 1931 yılında Ankara’da faaliyete geçmiştir. 

Banknotlar Üretim Süreci

Türkiye’de banknot basma yetkisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına aittir. Banknotların basım ve dolaşımına ilişkin işlemler Emisyon Genel Müdürlüğü ile Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Banknot Basımının Tarihçesi

Osmanlı Devleti Döneminde Sultan Abdülmecit tarafından 1840 yılında dolaşıma çıkarılan ve “Para Yerine Geçen Kağıt” anlamına gelen “Kaime-i Nakdiye-i Mutebere”ler, "banknot" olmaktan ziyade, "faizli borçlanma senedi" veya "hazine bonosu" niteliğindedir. 

Banknot Basımının Tarihçesi
Banknot Üretim Süreci

Kaime ve
Evrak’ı
Nakdiye

Cumhuriyet
Dönemi
Banknotları

Kaime ve
Evrak’ı
Nakdiye

Cumhuriyet
Dönemi
Banknotları

Kaime ve
Evrak’ı
Nakdiye

Cumhuriyet
Dönemi
Banknotları